AD

Informacije

“Aktivizam mladih u lokalnoj zajednici 2023.” – priopćenje

today30.12.2023

Background
share close

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) je uspješno proveo projekt pod nazivom “Aktivizam mladih u lokalnoj zajednici 2023” na području Busovače i Viteza. Projekt je imao za cilj poticanje aktivne participacije mladih u društvenom i političkom životu lokalne zajednice. Projekt je financijski podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sport putem Transfera za mlade te od strane Ministarstva obrazovanja SBK/KSB.

U inicijalnoj fazi, projekt je uspješno uvršten u početkom godine u plan rada udruge CESI, pripremljen je projektni prijedlog te je prijava realizirana kod Federalnog ministarstva kulture i sporta (FMKS).

Nakon prijave, provedena je faza pripreme realizacije projekta, uključujući definiranje hodograma aktivnosti i suradnju s lokalnim vlastima. Sama realizacija projekta odvijala se kroz dvije edukacije u Busovači i Vitezu, gdje su mladi sudionici radili na inicijativama predstavljenim lokalnim vlastima.

Analiza efekata radionica uključivala je anketiranje svih sudionika prije i nakon edukacije te uspostavu suradnje s Vijećima mladih za kontinuirani rad na poboljšanju položaja mladih. Uz to, sudionici projekta su inicirali prijedlog prema Općinskom vijeću Busovača i Općinskom vijeću Vitez o potrebi većeg angažmana mladih i njihove participacije u donošenju odluka.

Završna faza obuhvatila je plaćanje troškova nastalih realizacijom, financijsko pravdanje sredstava donatoru te evaluaciju projekta.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje zahvaljuje svima koji su doprinijeli uspješnosti ovog projekta, otvarajući put za buduće inicijative usmjerene na jačanje aktivizma mladih u lokalnim zajednicama.

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page