Radar

34 Results / Page 1 of 4

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 19 sati

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).   Nestacionarni radari PS TRAVNIK 08:30 do 10:30 sati Kalibunar 12:00 do 14:00 sati Nova Bila (škola) 16:30 do 18:30 sati Kanare 20:00 do 21:30 sati Turbe PS KREŠEVO 09:00 do 11:30 sati Rakova Noga 14:00 do 16:30 […]

today25.11.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 12 sati

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).   Nestacionarni radari PS TRAVNIK 08:30 do 10:30 sati Kalibunar 12:00 do 14:00 sati Karaulska cesta 16:30 do 18:30 sati Nova Bila 20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula PS KREŠEVO 09:00 do 11:30 sati Volujak 14:00 do 16:30 […]

today24.11.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 18 sati

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.). Stacionarni radari M-16.4 Bristovi M-5 Jajce (Donje Pijavice) M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača M-5 […]

today18.11.2023

Radar

RADARI U ŽUPANIJI SREDIŠNJA BOSNA

Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2023. -PS TRAVNIK 08:30 do 10:30 sati Šehida 12:00 do 14:00 sati Kanare 16:30 do 18:30 sati Aleja Konzula 20:00 do 21:30 sati Turbe PS KREŠEVO Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2023. -PS KREŠEVO 10:00 do 12:30 sati Resnik 14:00 do 16:30 sati Volujak PS KISELJAK Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2023. -PS KISELJAK 16:00 do 18:30 sati Duhri 19:00 do 21:30 […]

today9.11.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 18 sati.

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.). Stacionarni radari M-16.4 Bristovi M-5 Jajce (Donje Pijavice) M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača M-5 […]

today4.11.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 11:30 sati

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.). Stacionarni radari M-16.4 Bristovi M-5 Jajce (Donje Pijavice) M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača M-5 […]

today1.11.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 12 sati.

Stacionarni radari M-16.4 Bristovi M-5 Jajce (Donje Pijavice) M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača M-5 Busovača M-16.2 Vrbanja Nestacionarni radari - mobilni PS TRAVNIK 08:30 do 10:30 sati Ciglana 12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi 16:30 do 18:30 sati Turbe 20:00 do 21:30 sati Nova Bila […]

today30.10.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 18 sati

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).   Nestacionarni radari PS TRAVNIK08:30 do 10:30 sati Turbe 12:00 do 14:00 sati Karaulska cesta 16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi 20:00 do 21:30 sati Kalibunar PS KREŠEVO 05:30 do 06:30 sati Resnik 16:00 do 18:30 sati […]

today28.10.2023

Radar

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila u Busovači od 15:00 sati

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).   PS BUSOVAČA 15:00 do 16:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM) 16:00 do 17:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa) PS TRAVNIK 16:30 do 18:30 sati Turbe 20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo PS KREŠEVO 16:00 do 18:30 sati […]

today16.10.2023

0%

You cannot copy content of this page