Busovača

Danas je u dvorani Općinskog vijeća Busovača održana 26. sjednica Općinskog vijeća Busovača.

today18.04.2024

Background
share close

Na samom početku sjednice, upućena su vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnica HDZ BiH Marija Ćosić uputila je inicijativu za dodatnu regulaciju prometa u općini Busovača. “S obzirom na značajnu ugroženost sigurnosti svih sudionika u prometu, osobito pješaka, predlažem dodatnu regulaciju prometa postavljanjem prometnih znakova s fokusom na zabranu parkiranja na nogostupima i cestama posebno u užem području općine, ističući problem parkiranja u Ulici Branitelja domovine ispred crkve, gdje se automobili parkiraju na nogostupu, u Ulici Marka Alaupovića gdje se automobili redovito parkiraju duž jedne trake prometnice do župnog ureda, te u Željezničkoj ulici ispred Osnovne škole “Busovača”, gdje se automobili parkiraju paralelno s novim nogostupom. Također, podnosim inicijativu za prilagodbu usporivača koji su prethodno postavljeni u ulici Branitelja domovine kako bi odgovarali standardima i bili obilježeni sukladno zakonu. Prema odgovoru koji sam dobila od nadležne službe, postavljeni usporivači nisu u skladu s važećim pravilnikom,” istaknula je vijećnica Ćosić.

Vijećnik HDZ BiH Dragan Lovrić postavio je nadležnim službama vijećničko pitanje: “Ima li Općina Busovača već pripremljene projekte kojima će aplicirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša te jesu li neki projekti već aplicirani?”.

Na sjednici je razmatrano izvješće o izvršenju Proračuna općine Busovača za 2023. godinu. Slaven Katava, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a BiH Busovača, tražio je da se sredstva za kapitalne izdatke troše ravnomjerno u svim dijelovima općine, kao i da se pokaže spremnost za dogovor oko projekata koji se trebaju realizirati.

Usvojena su izvješća o radu JU Gradska knjižnica, JU Centar za socijalni rad i JU Gradska ljekarna. Istaknuto je da su sve tri ustanove dobro poslovale u 2023. godini sa standardnom problematikom u poslovanju.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za kupovinu zemljišta za izgradnju novog Doma zdravlja te Odluka o visini rente za 2024.

Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi i redakcijaMože biti slika sljedećeg: 6 ljudi i Ljudi učeMože biti slika sljedećeg: Jedna osoba, redakcija i tekstMože biti slika sljedećeg: Jedna osoba i učenje

 

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page