Busovača

DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA: Kriteriji, poslovnik o radu i dopuna javnog konkursa

today15.11.2023

Background
share close

Na osnovu člana 49. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Busovača („Službeni glasnik Općine Busovača“, broj:1/17), člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), člana 3.i 4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“broj: 7/19) i Odluke o izmjeni Odluke Upravnog odbora o davanju prethodne suglasnosti direktoru Javne ustanove Dom zdravlja Busovača za donošenje odluke o  potrebi zapošljavanja radnika broj: 972/23 13.11.2023.godine direktor objavljuje

  DOPUNU JAVNOG KONKURSA

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme  (jedna godina) sa punim radnim vremenom

 

DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM medicinskih tehničara

 

Na osnovu člana 49. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Busovača („Službeni glasnik Općine Busovača“, broj: 1/17) i člana 8. stav 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19) direktor JU Dom zdravlja Busovača donosi

KRITERIJE

ZA BODOVANJE PISMENOG ISPITA,   USMENOG INTERVJUA I PRAKTIČNOG ISPITA U POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JU DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA MEDICINSKIH TEHNIČARA-VOZAČA SANITETSKOG VOZILA I MEDICINSKIH SESTARA U HMP

KRITERIJI ZA IZBOR MEDICINSKIH SESTARA 4 objaviti

 

Na osnovu člana 20a. stav 1. Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH“broj 26/16 i 89/18), člana 5. stav 7. Uredbe o postupku o prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19) i Rješenja  o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa broj: 936/23 od 06.11.2023.godine, Komisija za provođenje Javnog oglasa donosi

 

POSLOVNIK
o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljenog 08.11.2023.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“

 

Poslovnik o radu Komisije za provođenje konkursa medicinske sestre 5

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page