Sport

Hajduk uputio poziv na glavnu skupštinu. Mijenja se službeni naziv kluba

today30.04.2024

Background
share close

HAJDUK je uputio službeni poziv dioničarima kluba za sudjelovanje na glavnoj skupštini društva koja će se održati 6. lipnja u kinodvorani na stadionu Poljud. Podsjetimo, Hajduk djeluje kao sportsko dioničko društvo od 2009. godine, kada je završeno preoblikovanje kluba iz udruge građana. Najveći vlasnički udio u klubu ima Grad Split, koji je vlasnik 65.9% dionica, a drugi najveći udio ima Udruga Naš Hajduka, koja u vlasništvu drži 30.6% dionica.

Na glavnoj skupštini mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnici barem jedne dionice kluba. Uz službeni poziv, prezentiran je dnevni red skupštine, pa će tako biti prezentirano izvješće Uprave društva o stanju i poslovanju kluba u 2023. godini i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2023. godinu.

Hajduk 2023. godinu završio s gubitkom od 11.8 milijuna eura

Na skupštini će biti prezentirano nedavno objavljeno financijsko izvješće društva za 2023. godinu koju je Hajduk završio s gubitkom od 11.8 milijuna eura uz objašnjenje da rekordni transfer Luke Vuškovića u Tottenham (11 milijuna eura) iz tehničkih razloga nije knjižen u prethodnoj godini, nego će se to obaviti u 2025. godini, kada Vušković napuni 18 godina i službeno postane igrač londonskog kluba.

Stoga će na skupštini biti donesena i formalna odluka o tome da će se gubitak prethodne godine pokriti iz budućih prihoda, što je uobičajeni računovodstveni postupak. Osim izvješća o prethodnoj godini, na skupštini će nova uprava kluba prezentirati stanje u tekućoj godini uz projekciju financija do kraja 2024. godine, a komentar na stanje društva u ovoj godini će dati i Nadzorni odbor.

Mijenja se službeni naziv kluba

Zanimljiva je stavka dnevnog reda navedena kao “donošenje odluke o izmjeni naziva društva”. Ne radi se ni o čemu dramatičnom, nego Hajduk mora uskladiti službeni naziv kluba sa Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Naime, službeni naziv kluba je “Hrvatski nogometni klub Hajduk Split, športsko dioničko društvo za športske djelatnosti”, a novi Zakon o sportu je napustio uporabu riječi “šport” i koristi isključivo “sport”. Iz tog razloga se mora donijeti formalna odluka o promjeni naziva kluba u “Hrvatski nogometni klub Hajduk Split, sportsko dioničko društvo za sportske djelatnosti”. Prema Statutu kluba, odluka o promjeni naziva se može donijeti samo većinom od preko 95% dioničara društva.

Osim toga, mijenja se Statut kluba kako bi u njega bile uvedene “zapreke za obavljanje dužnosti u klubu” u skladu s člancima 111. i 112. Zakona o sportu. Konkretno to znači da u Hajduku dužnost ne može obavljati “osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom” uz ostala ograničenja navedena u članku 112. Zakona o sportu.

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page