Informacije

NATJEČAJ/KONKURS: ODGAJATELJICA U PPU “JEŽEVA KUĆICA” BUSOVAČA

today28.10.2022

Background
share close

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „JEŽEVA KUĆICA“ Busovača
Ul.Ive Andrića bb
72 260 Busovača

Busovača, 27.10.2022.god.

Upravno vijeće PPU“JEŽEVA KUĆICA“ Busovača
Objavljuje :
NATJEČAJ/KONKURS

Za izbor odgajateljice na određeno vrijeme.
Uvjeti/uslovi:

 1. Da je državljanin/ka BiH
 2. Da je stariji/a od 18 godina
 3. Da je zdravstveano sposobn/a
 4. Da ima visoku stručnu spremu smjer predškolski odgoj i obrazovanje ili neki drugi društveni smjer (psihologija, učiteljski studij,pedagogija..)

SADRŽAJ PRIJAVE
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati trebaju dostaviti potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt.

Izabrani kandidat/kinja koji će biti pozvani na intervju u obavezi je dostaviti sljedeće dokumente, orginal ili ovjerene kopije ( ponijeti na dan intervjua):

a) Diplomu o završenom obrazovanju
b) Dokaz o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad (prednost pri izboru)
c) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Napomene:
Izabrani kandidat/kinja će biti u obaveziu određenom roku dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njeg/no zdravstevno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjeste
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup (izdaje MUP)

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti osobno, poslati na mail ppujezevakucica@gmail.com ili preporučeno poštom na adresu:

                     PPU“JEŽEVA KUĆICA“ Busovača
                           Ul.Ive Andrića bb
                           72 260 Busovača
                    Sa naznakom „Prijava za natječaj“

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidat/kinje koji/je ispunjavaju uvjete Natječaja bit će obavješteni/e o mjestu i vremenu objavljivanja intervjua.
Po okončanju procedure Natječaja dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidat/kinjama osim na osnovu pismenog zahtjeva.

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page