Busovača

Natječaj: Potrebna odgajateljica u vrtiću “Ježeva kućica” u Busovači

today21.11.2023

Background
share close

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „JEŽEVA KUĆICA“ Busovača
Ul.Ive Andrića bb
72 260 Busovača
Busovača , 21.11.2023. god.
Upravno vijeće PPU“JEŽEVA KUĆICA“ Busovača objavljuje:
NATJEČAJ/KONKURS
za izbor odgajateljice na određeno vrijeme.
Kandidat/kinja mora ispunjavati opće i posebne uvjete.
Opći uvjeti su:
1. Da je državljan/ka BiH
2. Da je stariji/a od 18 godina
3. Da je zdravstveno sposobn/a
Posebni uvjeti su:
1. Kandidat/kinja mora imati visoku stručnu spremu ( predškoski odgoj, razredna nastava, pedagogija, socijalni rad…dajemo prednost predškolskom odgoju)
2. Položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad
SADRŽAJ PRIJAVE
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja kandidati trebaju dostaviti potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt.
Izabrani kandidati koji budu pozvani na intervju u obavezi su dostaviti sljedeće dokumente, orginal ili ovjerenu kopiju (ponjeti na dan intrvjua):
1. Diploma o završenom obrazovanju
2. Dokaz o položenom stručnom ispitu
3. Uvjerenje o državljanstvu
Napomena:
Kandidat/kinja koja bude primljen/a u radni odnos na određeno vrijeme biti će u obavezi u određenom roku dostaviti :
– Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo/njeno zdravstveno stanje i psihičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta
– Uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđeno za krivično djelo ili privredni kriminal (izdaje MUP)
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti donijeti na adresu, poslati na mail ppujezevakucica@gmail.com ili preporučeno poštom na adresu:
PPU“JEŽEVA KUĆICA“Busovača
Ul.Ive Andrića bb
72 260 Busovača
sa naznakom „Prijava na natječaj za izbor odgajateljice“ – NE OTVARATI
Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.
Po okončanju procedure natječaja , dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page