Busovača

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Busovača

today16.11.2023

Background
share close

Danas je u dvorani Općinskog vijeća Busovača održana 23. sjednica Općinskog vijeća Busovača.

Na samom početku, vijećnici HDZ BiH Busovača uputili su vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnik Dario Marušić uputio je nadležnoj službi Općine Busovača vijećničko pitanje koje se odnosi na saniranje „udarnih rupa“ na području općine Busovača, budući da je veliki broj stanovnika općine izrazio nezadovoljstvo stanjem na lokalnim prometnicama zbog navedenih „udarnih rupa“, čija sanacija je bila planirana, ali još nije izvršena. „Svjesni smo da dolaze hladniji dani i lošiji vremenski uvjeti, zbog čega neće biti moguće izvođenje radova na saniranju istih, a stanje na lokalnim prometnicama će se dodatno pogoršati“, istaknuo je vijećnik Marušić.
Također, postavio je pitanje vezano za postavljanje dva nova usporivača prometa, tzv. „ležeća policajca“ u ulici Meše Selimovića na dionici od oko 80m. „Na čiju inicijativu/zahtjev su postavljeni novi usporivači, Sukladno kojem Pravilniku su izgrađeni; Na osnovu kojeg Rješenja se pristupilo njihovu postavljanju; Koja je dopuštena brzina kretanja vozila ovom ulicom i ulicom Branitelja domovine?“, pitanja su koja je vijećnik Marušić uputio nadležnoj općinskoj službi.

Vijećnica Danijela Trogrlić u svom vijećničkom pitanju osvrnula se na problem javne rasvjete u općini Busovača te istaknula kako u posljednje vrijeme u mnogim mjesnim zajednicama na području općine Busovača sve više svjetiljki javne rasvjete nije u funkciji i već duže vremensko razdoblje nisu zamijenjene. „Postoji li neki problem i hoće li navedene svjetiljke u skorije vrijeme biti zamijenjene?“, istaknula je vijećnica Trogrlić.

Vijećnik Goran Milić osvrnuo se na otvorenje novog tržnog centra u Busovači, čime je povećan i broj pješaka od naseljenog mjesta Gudelj prema novom tržnom centru. Budući da se radi o magistralnoj cesti koja je u nadležnosti JP Ceste FBiH, vijećnik Milić uputio je nadležnoj općinskoj službi pitanje: „Je li Općina Busovača razmatrala slanje zahtjeva nadležnom poduzeću za izgradnju trotoara na ovoj dionici magistralne ceste, te nastavak izgradnje trotoara ispod TC Robot do bivše Vatrostalne i dalje? Ukoliko Općina nije razmatrala slanje navedenog zahtjeva, mogu li mještani ovog naseljenog mjesta očekivati da Općina prepozna njihove probleme i potrebe, da podnese zahtjev nadležnom poduzeću te napravi sve potrebne korake kako bi se u što skorijem vremenskom razdoblju krenulo u realizaciju ovog važnog projekta?“, istaknuo je vijećnik Milić.

Vijećnik Josip Mravak na temelju odgovora na prethodno postavljeno vijećničko pitanje, ponovno je postavio vijećničko pitanje vezano za površine koje se nalaze na javnim nekategoriziranim putovima, a često su obrasle niskim raslinjem, granama i drvećem što otežava nesmetan prolazak pješaka i vozila. Vijećnik Mravak uputio je inicijativu da nadležne općinske sužbe u Program rada za 2024. godinu uvrste redovite inspekcijske nadzore za sve javne nekategorizirane putove počevši od 1. lipnja 2024. godine te da sukladno zateknutom stanju na terenu upute rješenja o izvršenju fizičkim osobama i pravnim subjektima koji moraju postupiti prema istim, ili da nadležna služba koordinira s predsjednicima mjesnih zajednica u cilju dogovora u svezi čišćenja javnih nekategoriziranih putova, a s ciljem osiguranja nesmetanog kretanja pješaka i vozila te uređenijih površina, koje bi općinu učinile ljepšim i ugodnijim mjestom za život.

Vijećnik Dragan Lovrić osvrnuo se na zahtjev koji je mjesna zajednica Polje sredinom mjeseca srpnja 2023. godine podnijela nadležnoj službi općine Busovača za obilazak zemljišta pored Luškog potoka, koji uslijed padalina, a zbog povećanja vodostaja godinama uništava put i privatno zemljište. „Civilna zaštita je bila na terenu, ali budući da nakon dva mjeseca još ništa nije poduzeto ponovno je informiran komunalni inspektor, koji je također bio u obilasku terena i sačinio zapisnik. Zbog svega navedenog, tražimo žurnu informaciju je li do kraja godine planirana sanacija spomenutog puta i privatnog zemljišta? Smatram da bi bilo dobro da nadležne službe informiraju i same stanovnike, čiji su privatni posjedi ugroženi, o onome što je do sada urađeno. Nadam se što skorijem početku sanacijskih radova na ovoj lokaciji, kako bismo izbjegli stvaranje deponije smeća na tom dijelu, budući da spomenutu lokaciju pojedinci sada koriste za bacanje raznolikog otpada. Budući da na istoj lokaciji postoji javna rasvjeta uz koju se nalazi zemljište u privatnom vlasništvu, tražim od komunalnog inspektora da iskoristi svoje ovlasti i po službenoj dužnosti ukloni stabla koja smetaju javnoj rasvjeti, odnosno da postupi sukladno Odluci o komunalnom redu općine Busovača“, istaknuo je vijećnik Lovrić.

Vijećnik Slaven Katava osvrnuo se na odgovor na prethodno postavljeno vijećničko pitanje koje se odnosilo na bespravno ograđivanje školskog dvorišta, odnosno zagrađivanje školskog parkinga. Aktualizirao je pitanje vraćanja oduzete školske imovine bespravnom izgradnjom ivičnjaka na školskom zemljištu. Istaknuo je kako se školski odbor i djelatnici škole suočavaju sa stalnim pritužbama roditelja na trenutno stanje školskog parkinga te nemogućnost pristupa kombija za prijevoz učenika školskom parkingu. “Apeliram u ime roditelja, djece i djelatnika da se ovom projektu da prioritet, budući da trenutno stanje parkinga i njegova nepristupačnost dovode djecu u opasnost”, istaknuo je vijećnik Katava.

Na sjednici je ramatrano Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Busovača za razdoblje I-IX 2023. godine i Nacrt Proračuna Općine Busovača za 2024. godinu. Javna rasprava održat će se u ponedjeljak, 27. studenog 2023. godine, s početkom u 14 sati.

Usvojen je Cjenik usluga JKP Komunalac d.o.o. Busovača, koji bi trebao riješiti problem fakturiranja dva računa jednom kućanstvu, u slučaju da više obitelji žive u jednoj kući.

Razmatrane su: Informacija o stanju u gospodarstvu na temelju raspoloživih podataka iz 2022. godine, Analiza zdravstvenog stanja pučanstva i higijenskih prilika u općini Busovača za 2022. godinu, Informacija o stanju sigurnosti prometa i javnom redu i miru u općini Busovača za 2022. godinu te Informacija o stanju /ne/zaposlenosti na području općine Busovača za 2022. godinu.

Usvojen je i Program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Busovača.

Izvor: Facebook Hdz BiH Busovača

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page