AD

Busovača

Plan provođenja obuke biračkih odbora u Busovači

today14.09.2022

Background
share close

1. Obuka predsjednika i članova BO provest će se u periodu od 16.09.2022..godine do 26.09.2022. godine u prostoriji Velike sale Općine Busovača i to danima u po dva termina.

Obuka će se provoditi u dvije grupe od po 2 biračka odbora u terminima kako slijedi:

I grupa od 16,00 sati do 18,00 sati, a II grupa od 18,00 sati do 20,00 sati a subotom 17.09.2022.godine I grupa u terminu od 09,00 sati do 11,00 sati, a druga grupa od 11,00 sati do 13,00 sati

Dodatna obuka će se provesti 26.09.2022. godine u terminu od 16,00 sati do 18,00 sati.

2. Obuku će provoditi predsjednik i članovi Općinske izborne komisije, prema rasporedu koji će utvrditi predsjednik OIK-a/OIP-a.
Administrativne poslove pozivanja i evidentiranja polaznika obuke obavljat će uposlenici Centra za birački spisak.

3. Raspored obuke po BO, danima i terminima, kao i zaduženim članovima OIK-a/OIP-a je u prilogu/privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

5. Predsjednici i članovi BO će se obavještavati o terminu obuke telefonski ponaosob, a ovaj Plan obuke biće stavljen i na web stranicu Općine Busovača i web stranicu Radio Busovače.

U prilogu:

1. Plan obuke biračkih odbora

2. Obavijest o donošenju Rješenja o imenovanju biračkih odbora

3.Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page