Busovača

Radna grupa za izradu Plana integriteta Općine Busovača

today4.11.2022

Background
share close

U skladu sa odredbama člana 2. i 3. stav 1. Odluke o izradi Plana integriteta Općine Busovača, broj: 01-19-1-4070-1/22 od 06.10.2022. godine, Radna grupa za izradu Plana integriteta Općine Busovača imenovana navedenom Odlukom, načelniku Općine Busovača dostavlja na razmatranje i odobravanje PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA.

Program rada u prilogu

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page