Informacije

Sazvana 156. sjednica Vlade ŽSB

today7.02.2023

Background
share close

156. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 9. veljače 2023. godine u 9.00 sati.

DNEVNI RED:

1. Zapisnik sa 155. sjednice Vlade Županije – tajnik Vlade
2. Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području ŽSB za 2023. godinu – Županijsko ravnateljstvo za puteve
3. Prijedlog godišnjeg plana i programa projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području ŽSB za 2023. godinu – Županijsko ravnateljstvo za ceste
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću na područje ŽSB“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za javno-privatno partnerstvo“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od naknada za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva za 2023. godinu– Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Prokos 1, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
12. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Prokos 2, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu životne sredine za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih Eko kalendara i za potporu ekoloških društava“ za 2023. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za saniranje ekoloških incidenata“ za 2023. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava sa stavke „Kapitalni transferi – poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku“ za 2023. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje namjenskim sredstvima za zaštitu životne sredine iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2023. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju novih relacija za prijevoz učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade ŽSB za financiranje troškova poslovanja Agencije za privatizaciju (za mjesec siječanj 2023. g) – Ministarstvo financija
20. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem inspektora za zaštitu okoliša – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
22. Suglasnost za isplatu naknada po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za potrebe Županijske uprave za branitelje (za mjesec siječanj 2023.g.) – Županijska uprava za branitelje
23. Informacija o zahtjevu za izmjenu cijene iz Okvirnog sporazuma o nabavci ogrjevnog drveta – Ured za javne nabavke
24. Izvješće o namjenskom utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade ŽSB za sufinanciranje troškova organiziranja manifestacija iz oblasti poljoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25. Izvješće o radu Inspektorata za matične knjige za 2022. godinu – Ministarstvo unutarnjih poslova
26. Izvješće o radu Policijskog odbora za 2022. godinu – Ministarstvo unutrarnjih poslova
27. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove policijskog komesara za 2022. godinu – Ministarstvo unutarnjih poslova
28. Izvješće o radu Tima Vlade ŽSB za sprečavanje korupcije za 2022. godinu – Koordinator tima Vlade za sprečavanje korupcije

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page