Središnja Bosna

Sazvana 41. sjednica Vlade SBK za četvrtak, 18. 4. 2024. godine, u 9 sati

today17.04.2024

Background
share close

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
41. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 18. 4. 2024. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 40. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – tajnik Vlade

2. Prijedlog zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Zavod za zapošljavanje

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa lijekova koji se mogu propisati i izdati na teret fondova obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Godišnje izvješće Odjela za unutarnju reviziju za 2023. godinu – Ministarstvo financija

6. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u proračunu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (Osnovna škola “Travnik” Travnik) – Ministarstvo financija

7. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u proračunu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (Osnovna škola “Kreševo” Kreševo) – Ministarstvo financija

8. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za nabavu kontejnera – Ministarstvo unutarnjih poslova

9. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava tekuće pričuve za osnovnu školu “Jakov Gotovac” Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

10. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za nabavu medicinske opreme za potrebe Gimnazije Bugojno, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

11. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za nabavu računala za potrebe mstš. “Travnik”, Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

12. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za nabavu pisača i usisavača za potrebe “Osnovne škole Prvi”, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge nadzora i priključka električne energije za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje odgojno-obrazovne djelatnosti javnih škola na području KSB/SBK kojima nije osnivač Kanton – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

15. Prijedlog odluka o dodjeli sredstava za nabavu školskog namještaja za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

a) za osnovnu školu “Jajce-Krušćica”, Jajce
b) za OŠ “Kaćuni”, Kaćuni
c) za OŠ “Gornji Vakuf”, Gornji Vakuf – Uskoplje
d) za “Drugu osnovnu školu Bugojno”, Bugojno
e) MSŠ “Donji Vakuf”, Donji Vakuf
f) SSŠ “Bugojno”, Bugojno
g) MSŠ “Gornji Vakuf”, Gornji Vakuf – Uskoplje
h) STŠ “Bugojno”, Bugojno

16. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za nabavu projektora i elektroničke opreme – Ured za javnu nabavu

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje slobodnih radnih mjesta (2 x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za sklapanje ugovora o uslugama za obavljanje slobodnih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

19. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavu robe i usluga za potrebe pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) za nabavu uređaja za evidentiranje prisutnosti i kontrole radnog vremena na Općinskom sudu u Bugojnu
b) za nabavu stola za skener u Kantonalnom tužiteljstvu, Travnik
c) za kupnju ormara u registru Općinskog suda u Travniku

20. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavu robe i usluga za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstva unutarnjih poslova

a) za funkcionalnu potporu aplikaciji, kadrovskoj evidenciji
b) za proizvodnju metalne potkonstrukcije i ventilacije
c) za nabavu opreme za policiju
e) za nabavu posteljine za pritvorske jedinice,
d) za nabavu opreme za kriminalističku policiju;

21. Prijedlog zaključaka o davanju odobrenja za nabavu robe i usluga za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstva unutarnjih poslova
a) za nabavu
motocikala b) za nabavu uredskog namještaja
c) za nabavu električne energije

22. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu dobara i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

a) za izradu glavnog projekta za OŠ “Dubravica” Vitez – Preočica
b) za izvođenje radova na obnovi dvorišta OŠ “Uskoplje” Gornji Vakuf – Uskoplje i OŠ “Uskoplje” Gornji Vakuf – Uskoplje
c) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola iz općine Jajce
d) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola iz općine Gornji Vakuf – Uskoplje i Donji Vakuf
e) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola iz općine Bugojno
f) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola iz općine Vitez

23. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu katedri – Kantonalni institut za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesne baštine

24. Odobrenje za nabavu roba i usluga za potrebe škola (2 x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

25. Odobrenje za sklapanje ugovora o uslugama za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

26. Odobrenje za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Ministarstvu gospodarstva – Ministarstvu gospodarstva

27. Izvješće Općine Busovača o trošenju doniranih sredstava za područje civilne zaštite – Uprava za civilnu zaštitu Kantona

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page