AD

Bosna i Hercegovina

Sve aktivnosti policijskih agencija na osiguranju izbornog procesa idu planiranom dinamikom

today30.09.2022

Background
share close

Na inicijativu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH), direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPTBiH) je 10. avgusta formirao Operativni štab akcije „Opći izbori 2022″ sa sjedištem u Direkciji, a sa zadatkom koordinacije poslova i zadataka svih policijskih agencija u BiH na očuvanju sigurnog ambijenta u toku cjelokupnog izbornog procesa.

Kako je Feni kazao šef Operativnog štaba akcije “Opći izbori 2022” samostalni inspektor Rahman Alić, u radu ovog štaba učestvuju sve policijske agencije u BiH, kao i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSABiH), te Ministarstvo sigurnosti BiH i Centralna izborna komisija BiH.

– Sve policijske agencije u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom u kontinuitetu vrše prikupljanje informacija od značaja za sigurnost izbornog procesa, a osigurana je i međuagencijska razmjena obavještajnih podataka i informacija – ističe Alić.

Istovremeno, potcrtava da zasada nema kriminalističko-obavještajnih informacija koje ukazuju na konkretne namjere, aktivnosti i prikrivene planove organizacija, grupa ili pojedinaca koje su usmjerene na direktno ili indirektno ugrožavanje priprema i samog održavanja Općih izbora 2022. godine.

Alić napominje da su u toku su završne pripreme na planiranju mjera osiguranja izbornog procesa, dan uoči izbora i neposredno na dan izbora 2. oktobra, te da sve aktivnosti koje provode policijske agencije idu planiranom dinamikom.

Podsjeća, također, da je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH u saradnji sa svim policijskim agencijama izvršila pratnju transporta/dostave osjetljivog glasačkog materijala na relacijama od Skladišta CIK-a BiH lociranog u Istočnom Sarajevu do gradova i općina u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, navodi da su sačinjeni planovi povrata osjetljivog glasačkog materijala na relacijama od gradova i općina do Skladišta CIK-a koje će početi dan nakon izbora, tačnije 3. oktobra u 07.00 sati.

U osvrtu na angažman policijskih agencija, Alić precizira da sve policijske agencije u zonama svoje odgovornosti, svakodnevno, ostvaruju saradnju sa općinskim izbornim komisijama, te sa predsjednicima i članovima biračkih odbora, a sve radi osiguranja izbomog procesa i održavanju javnog reda i mira na dan glasanja.

– Na dan izbora, u nedjelju, 2. oktobra počevši od 07:00 sati u Situacionom centru DKPT-a BiH stalno će zasjedati u punom sastavu Operativni štab akcije “Opći izbori 2022”, čime će se osigurati razmjena svih sigurnosnih informacija u vezi provedbe Općih izbora, kao i objedinjavanje i blagovremeno izvještavanje CIK-a BiH – poručio je šef Operativnog štaba Rahman Alić u izjavi za Fenu.

Written by: redakcija


0%

You cannot copy content of this page